Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Ağız-Diş ve Çene cerrahisi ağız içinde yumuşak dokudan ve dişlerden  kistler tümörler gibi patolojik durumların yanı sıra diş ve çene kırıkları çene kemiği içinde gömük kalmış dişlerin çıkartılması veya sürdürülmesi, protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularında yapılan düzeltmeleri içermektedir. Çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları tükürük bezi rahatsızlıkları da çene cerrahisinin çalışma alanı içindedir. Bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanması ve tedavisi de ağız – diş ve çene cerrahisinin çalışma alanlarına girer.

Çene kemiğine implant  yerleştirilmesi, implant için yeterli kemiğin bulunmadığı durumlarda kemik greftleri konulması gibi ileri implant cerrahisi uygulamaları da yer almaktadır. Doğumsal veya sonradan gelişen çene yüz anomalileri de çalışma alanları arasındadır. Bunlar arasında sıklıkla rastlanan damak-dudak yarıkları, alt veya üst çenenin ileride veya geride konumlanması nedeniyle çiğneme fonksiyonunun ve estetiğin bozulduğu durumlar sıklıkla rastlanan durumlardandır.

Tanı Yöntemleri
Çene cerrahları röntgen gibi geleneksel tanı yöntemlerini kullandığı gibi tomografiyle desteklenen ve hastanın birebir ölçüde üç boyutlu kemik modelinin elde edildiği ileri teknikler de kullanılmaktadır. Bu sayede ameliyat öncesinde kesin tanı konularak operasyon planı tam olarak yapılabilmektedir. Tanı ve tedavi sırasında başarılı olmak için ortodonti, protez gibi diş hekimliğinin diğer uzmanlık alanlarıyla birlikte multidisipliner çalışılması gerekmektedir.

Tedavi Yöntemleri
Ağız diş çene hastalıkları ile ilgili cerrahi işlemler lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) altında yapılabileceği gibi, genel anestezi altında da uygulanabilmektedir. Cerrahi işlemlerin uygulanmasında hastadan iyi bir anamnez alınmalı var olan hastalıkları, kullandığı ilaçlar (özellikle kan sulandırıcı, tansiyon, şeker) cerrahi olarak değerlendirilmek amaçlı aynı zamanda da tedaviden duydukları kaygı ve korku dikkate alınmalıdır. Bu hastaların tedavileri bu esaslara göre yapılmalıdır.