Endodonti

Kanal tedavilerinin gerçekleştirildiği bölümdür. Günümüzde kanal tedavisi canlı dişlerde tek seansta, canlılığını yitirmiş dişlerde de genellikle iki seansta yapılmaktadır.

Dişin Yapısı

Dişin ağızda görünen kısmına kuron, ağızda görünmeyen, kemik içinde kalan kısmına da kök adı verilir. Diş, birkaç tabakadan oluşur. Kuron kısmının en dışında yani ağzda görülen kısım mine adını alır. Mine vücuttaki en sert dokulardan biridir. Dişin, diş eti altında kalan ve kemik ile çevrelenen kök kısmının üzerini sement tabakası örter. Mine ve sement tabakalarının altında da dentin tabakası vardır.

Dentin tabakası dişin en büyük tabakasıdır ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırır. Bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynar. Dentin tabakasının altında dişin pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur. Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir. 

Kanal tedavisi aşamaları

  • Diş röntgen filmi alınarak sorunlu dişin tespit edilmesi.
  • Diş canlı ise lokal anestezi yapılarak diş ve çevre dokulardaki duyarlığın yok edilmesi.
  • Dişin Mine ve Dentin tabakalarındaki çürüklerin temizlenerek pulpaya ulaşılacak boşluğun oluşturulması.
  • Çalışma uzunluğunun saptanması ve radyografi ile teyit edilmesi.
  • Kanal eğeleri elle veya döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.
  • Kök kanallarında el veya döner alet sistemleri kullanılırken çeşitli kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmaların yok edilmesi.
  • Kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.
  • Diş canlı değil ise kök kanalı içine konulacak bir kanal antiseptiği ile belirli bir süre beklenmesi ve bir sonraki randevuda kök kanalarının doldurulması.
  • Amacı enfeksiyonun bir daha oluşmaması ve dişin çevre dokularında meydana gelen hasarın onarılması amaçlanır.

Kanal tedavisi sonrasında eğer diş canlı ise dişte birkaç gün katlanabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu kanal tedavisi sonrası oluşan normal bir ağrıdır ve kısa sürede geçmesi beklenir.