Pedodonti

Pedodonti, kelime anlamı “Çocuk Diş Hekimliği”olan ve doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar geçen dönemde çocukların ağız ve diş sağlığını inceleyen diş hekimliği dalıdır.
 

Çalışma kapsamı içerisinde çocuklarda diş sürmesi bozukluklarının takibi ve önlenmesi, çocuklara çürükten koruyucu işlemlerin uygulanması, süt ve sürekli dişlerin çürüklerinin tedavileri, erken diş kayıplarının oluşması ile ortaya çıkacak olumsuzlukların bazı apareylerle önlenerek diş dizisinin düzgün bir şekilde korunmasının sağlanması gibi uygulamalardır. 

DİŞLERİN SÜRME ZAMANI

Süt Dişleri

Sürme
Zamanı

Düşme
Zamanı

Keser Dişler

6 - 12 Ay

7 Yaş

Yan Keser Dişler

8 Yaş

Köpek Dişler

18 - 24 Ay

9 Yaş

1. Azı Dişi

12 - 18 Ay

10 Yaş

2. Azı Dişi

24 - 30 Ay

11 Yaş


Sürekli Dişler

Sürme Zamanı

Keser Dişler

7 Yaş

Yan Keser Dişler

8 Yaş

Köpek Dişleri

10 Yaş

Küçük Azı Dişleri

9-11 Yaş

1. Büyük Azı Dişi

6 Yaş

2. Büyük Azı Dişi

12 Yaş

3. BÜyük Azı Dişi

17-21 Yaş

DİŞ ÇÜRÜKLERİ VERESTORASYONLARI
Süt dişi tedavilerinde dişlerin düşme yaşı, çürüğün derinliği ve oluşan dokukaybına bağlı olarak tedavi şekline karar verilir. Dişler dolgu maddeleri veya kuronlarla restore edilebilir. Dişlerin tedavi edilmediği durumlarda oluşacak enfeksiyon, gelişmekte olan sürekli dişleri etkileyecektir. Eğer dişin zamanından önce çekilmesi gerekir ise, ileride diş çarpıklığı gibi sorunlar yaşanır.

YER TUTUCULAR
Süt dişinin düşme yaşından önce çekilmesi gerekiyor ise yer kaybını engellemek için yer tutucu yapımına karar verilmelidir. Alttan beklenen diş gelinceye kadar yer tutucunun ağızda kalması gerekir.
Yer tutucular sabit ve hareketli olarak iki ayrı tipte olabilir. Sabit yertutucular uygulanan diş üzerine yapıştırılır ve çekilen süt dişinin yerine sürekli diş sürdüğünde diş hekimi tarafından çıkartılır. Hareketli yertutucular, çocuk tarafından takılıp çıkarılabilir.

ÇÜRÜKTEN KORUYUCU UYGULAMALAR
Dişlere topikal fluorid (diş minesini güçlendirici fluorid preparatları) ya da fissür örtücü (dişler üzerindeki yarık ve çukurlukların dişe sımsıkı yapışan örtücülerle kapatılması) uygulanabilir.