Protez

Tam Protezler

Ağızdaki tüm dişlerin kaybedilmesi halinde, kişinin fonksiyonlarının tekrar kazandırılması amacıyla, alt ve üst çene kemiğinden destek alan ve tükürüğün de yardımı ile ortaya çıkan vakum kuvveti ile tutuculuğu sağlanan akrilik protezlerdir. Zaman içerisinde çene kemiklerinde gerçekleşen erimeye bağlı olarak protezlerde uyumsuzluk ve protezlerin tutuculuğunda azalma meydana gelebilir.

İmplant Destekli Tam Protezler

Tam protezlerin tutuculuğunu artırmak amacıyla günümüzde implant destekli protezler uygulanmaktadır. Bu amaçla kemiğe yerleştirilen en az iki adet implant üzerine özel tutucu başlıklar ve protez içlerine bu tutucuların yuvaları yerleştirilerek protezin fonksiyon esnasında hareket etmesi önlenebilir.
 

Bölümlü (Parsiyel) Protezler

Çok sayıda diş eksikliğinin mevcut olduğu ve sabit köprü protezleri yapılamadığı durumlarda uygulanan takılıp çıkartılabilen protezlerdir. Bölümlü protezler metal bir alt yapı, diş eti renginde akrilik en üst yapı ve yapay dişlerden oluşmaktadır. Bölümlü protezler ağızda kalan dişlere kroşeler yoluyla tutunabileceği gibi destek dişlere yapılan kuronlara gizlenen hassas tutucular vasıtası ile de tutuculuk sağlanabilir.
 

Metal Alt Yapılı Porselen Kuron Protezleri

Dişlerde, çürüme ya da kırılma sonucu ortaya çıkan madde kaybının diş dolguları ile giderilemeyecek boyutlara ulaştığı durumlarda, dişin çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklılığının artırılabilmesi ve görünümün düzeltilmesi amacıyla uygulanan diş kaplamalarıdır. Bu amaçla, boyutları ufaltılan dişlerin üzerine metal alt yapı ile güçlendirilmiş porselen kronlar laboratuvar ortamında hazırlanmakta ve yapılan provaların ardından kuron protezi diş yüzeyine özel yapıştırıcı ajanlar vasıtası ile uygulanmaktadır.
 

Metal Alt Yapılı Porselen Köprü Protezleri

Bir ya da birden fazla diş eksikliği varlığında, kaybedilen dişlerin gerek fonksiyonel gerek ise görsel açıdan yerlerinin doldurulması amacı ile dişsiz bölgenin önündeki ve arkasındaki dişlerden destek alınarak uygulanan protezlere köprü protezleri denmektedir. Köprü protezlerinde dişsiz bölgeye komşu olan dişler boyutsal olarak belli oranda ufaltılmakta ve laboratuarda hazırlanan restorasyon yapılan provaların ardından destek dişler üzerine yapıştırılmaktadır.
 

Metal Desteksiz Tam Seramik Kuron ve Köprü Protezleri

Bu tip protezlerde porselen kuron ve köprülerin dayanıklılığını arttırmak amacıyla metal alt yapı yerine güçlendirilmiş seramik alt yapılar kullanılmaktadır. Zirkonya ile güçlendirilmiş seramik restorasyon yapılabilir. Tam seramik protezlerin, metal destekli restorasyonlardan farkı, doğal dişlere benzer ışık geçirgenliğine sahip olmaları, çevre dokular ile uyumlu olmaları ve alerjik reaksiyon göstermesidir.
 

İmplant Üstü Protezler

İmplantlar, eksik olan dişlerin yerine geçen ufak vidalardır. İmplantların bir parçası cerrahi bir işlem ile kemik içerisine adeta bir diş kökü gibi yerleştirilmekte, kemik ile kaynaşması için bir süre beklendikten sonra ise ikinci parçası ufaltılmış bir diş gibi birinci parçanın üzerine takılmaktadır. Ağız içinden görülebilen bu ikinci parçanın üzerine yapılan provaların ardından porselen kaplamalar yapıştırılmakta ve böylece diş eksikliği giderilmektedir. İmplant üstü kuron ve köprü protezleri vasıtası ile bir ya da birden fazla diş eksikliği komşu dişlere dokunmadan giderilebilir, ağızda hiç diş bulunmaması halinde belli sayıda implant uygulanarak sabit porselen köprüler yapılabilir ya da özel tutuculara sahip implantlar ile tam protezlerin tutuculuğu arttırılabilir.
 

Seramik Lamina Kuronlar

Seramik laminalar, dişlerin sadece ön yüzeyine uygulanan ve bu amaçla yapılan aşındırma sonrası diş yüzeyine yapıştırılan seramik yapraklarıdır. Bu amaçla diş yüzeyinden 0.3 – 0.7 mm doku kaldırılmakta, hazırlanan lamina gerekli kontrollerden sonra diş yüzeyine yapıştırılmaktadır. Ortodontik tedavinin gerek duyulmadığı ufak çapraşıklıkların varlığında, dişler arasında boşluklar mevcut ise, beyazlatma ile giderilemeyen diş renklenmelerinde, yüzey anomalilerinde, şekil, form ve boyut düzensizliklerinde seramik laminalar uygulanabilir.
 

Kompozit Lamina Kuronlar (Adeziv Sistem - Bonding)

Kompozit laminalar, seramik laminlar ile benzer olarak yüzey anomalileri, şekil, form ve boyut düzensizliklerinin giderilemesi amacıyla diş yüzeyine yapılan ilavelerdir. Kullanılan materyal ise porselen laminalardan farklı olarak kompozit dolgu malzemeleridir.Bu uygulamada, diş yüzeyinden minimum düzeyde doku uzaklaştırılır ya da hiç uzaklaştırılmaz, anestezi uygulanmaz.
 

Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı dişlerin görünümlerinin yanı sıra diş eti ve kemik gibi dişi saran çevre dokuların da gülümseme üzerine etkisini ortaya koymaktadır. Gülüş tasarımında hedef; yüz hatları ve dudak şekli ile uyumlu doğala en yakın şekil, form ve renkte restorasyonlar yaratmaktır. Bu amaçla; dişeti ve kemik dokularına müdahale gerekmesi halinde diş eti uzmanı ve çene cerrahının da yardımına başvurularak, porselen ya da kompozit lamina, metal desteksiz tam seramik kuron ve gerektiği hallerde implant uygulamaları yapılabilir.
 

Protez Onarımları

Kullanıma bağlı olarak zaman içinde yıpranan protezler yenilenebilir; protezlerde ortaya çıkan ufak problemler basit laboratuvar işlemleri ile de düzeltilebilmektedir. Bu işlemler; tam protez kırık ya da çatlaklarının tamiri, hareketli protez kroşe (kanca) tamiri, tam ya da hareketli protez beslemesi ve akrilik diş tamiri, kuron ve köprü protezlerin de ortaya çıkan ufak boyutlardaki porselen kırıklarıdır. 
 

Eklem Tedavisi

Eklem tedavisi ile diş sıkma ya da diş gıcırdatma alışkanlığı olan kişilerde zaman içerisinde ortaya çıkan  eklem ağrıları, kas ağrıları, diş yüzeyi aşınmaları, buna bağlı sıcak-soğuk ağrıları ve görsel sorunlara çözüm aranmaktadır. Eklem probleminin düzeyine göre basitten komplikeye doğru giden tedavi sürecinde; şeffaf diş plaklarından, semptomatik ilaç tedavisinden, ortodontik, cerrahi ve protetik tedavilerden yararlanılmaktadır.