blank
Adı Soyadı: Dt. Nesrin Bilgiç Çökük
Doğum Yeri: İstanbul
Doğum Yılı: 1971

Eğitim

 • Avcılar 50. Yıl İnsa Lisesi, 1987
 • İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 1993

Profesyonel Tecrübe

 • Uzman Hekim Kliniği, 1994-2004
 • Dentasya Diş Kliniği, 2008-Halen Sürmekte

Mesleki Yetkinlikler/Çalışma Alanları

 • Konservatif Tedavi
 • Endodonti
 • Pedodonti
 • Protetik Tedaviler
 • Lazer Destekli Tedaviler

Sertifikalar

 • Periodontoloji ve Oral İmplantoloji Semineri, 2015
 • Restodontics Semineri, 2014
 • Periosyal Estetik Çözümler, 2014
 • International Laser Congress, 2014
 • FDI 101. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2013
 • Endodontik Triad, 2012
 • Cerrahide Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, 1997
 • Protez, 1996
 • Pedodonti, 1996
 • Restoratif ve Endodontik Tedaviler, 1995
 • Periodontoloji ve Ağız Hastalıkları Cerrahisi, 1995

Mesleki Kuruluş Üyelikleri

Türk Dişhekimleri Birliği

Yabancı Dil

Almanca