top of page

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız ve Çene Cerrahisi Nedir?

dentasya.png

Ağız ve Çene Cerrahisi, ağız sakinlerindeki tüm hastalıkları teşhis ve tedavi eder.

Her yaş aralığındaki hastaların tedavisinin bu sonucu; Çiğneme veya ısırma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, çene eklemleri rahatsızlıkları ve diş gelişimi gibi rahatsızlıklar olan hastalarda da bakım yapılmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hangi Hastalıkları
Tedavi Eder?

Çene yüz cerrahisi hastalarında çok yaygın olan sorunlar; Genellikle ısırma, çiğneme veya yutma güçlüğü ile fark edilir. Diş aşınması, aşınma ve çene kemiği problemlerinde de hasta uzman hekimler tarafından muayene edilmelidir.

Horlama, gürültülü nefes almada güçlük ve horlama gibi problemlerin kaynaklarının bulunması ve çözümlenmesi de bu bölüm kapsamında yer almaktadır.

Ağız ve çene cerrahisi kapsamındaki ilgili tedaviler şunlardır:

Normal ve cerrahi diş çekimleri,
Çene kist ve tümörlerinin tanı ve tedavisi,
Kemik büyütme,
Gömülü ve komplike dişlerin çekimi,
Ağız, çene ve yüzdeki enfeksiyonların tanı ve tedavisi,
Ağız içi yumuşak doku bölgelerinin teşhis ve tedavisi,
Çene ve yüz bölgesindeki kırıkların tedavisi,
Dental kemik içi lezyonların tedavisi,
Kök ucu rezeksiyonları,
Diş protezi yapımı öncesi sert ve yumuşak dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi,
Dudak damak yarığı tedavisi,
Tükürük bezi hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi,
Estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan şekil bozukluklarının cerrahi tedavisi,
İmplant uygulamaları,


Kanser tedavisi sırasında uygulanan ilaçlar ve radyoterapiye bağlı olarak çenede meydana gelen kemik nekrozlarının tedavisi yapılmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğimizde Uygulanan Tedaviler

Doğuştan veya sonradan kazanılmış çene yüz anomalileri,
implant yerleştirme,
implant cerrahisi,
İmplant için yeterli yer olmayan çene kemiklerine kemik greftlerinin yerleştirilmesi,
Yarık damak ve dudak tedavisi,
gömülü diş çekimi,
Çene kemiği kisti tedavi prosedürleri uygulanır.

Çene Kemiği Kistleri Tedavi Edilmezse Oluşabilecek Sorunlar Nelerdir?

Sıvı veya yarı sıvı içeren ve yumuşak doku ile kaplı boşluklara kist denir. Sadece mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan bu bakteriler günün her saati ağızda bulunur.

Ağızdaki bakteri sayısı belli bir oranı aşarsa bu durum ağız yapısını bozmaya başlar, ağızda çeşitli yaralar ve şişlikler oluşturur. Bu belirtiler sonucunda ağız, diş ve çene cerrahisi alanında kendini geliştirmiş uzman hekimler tarafından hastaya çene kemiği kisti teşhisi konur.

Ameliyatla tedavisi mümkün olan çene kistleri yavaş ve fark edilmeden büyürler. Hasta tedaviyi geciktirdiği sürece ağrı ve şişliğin yanı sıra sinir sıkışmasına bağlı uyuşma ve yanma meydana gelebilir.

Bu durum hastanın günlük hayatını etkileyeceği için bir an önce tedaviye başlanmalıdır. Kistler hastaya herhangi bir rahatsızlık vermese bile mutlaka tedavi edilmelidir.

Çene kistleri her kistte olduğu gibi iyi huylu veya kötü huylu olabilir. İlk başta iyi huylu görünen kistler daha sonra kötü huylu kiste dönüşme riski taşır. Bu durum çene kaslarının ciddi şekilde zayıflamasına neden olur. Kist oluşumunu engellemek için ağız bakımı aksatılmadan yapılmalıdır.

Çene kistinin tedavi edilmediği durumlarda ortaya çıkabilecek başlıca sorunlardan bazıları şunlardır:

Kist hasta farketmeden zamanla sinsice büyür ve çene kemiğini zayıflatır.
En ufak bir darbede çene kemiği kırılabilir hale gelir.
Gömülü dişler nedeniyle de oluşan çene kistleri, sağlıklı komşu dişleri de etkileyerek diş kayıplarına neden olabilir.
Sağlık ihmal edilemez ve her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis hayat kurtarır.

Gömülü Dişlere Hangi Komplikasyonlar Neden Olabilir?

Gömülü dişler, sürmemiş veya ağızda çıkması gereken yerde sürmemiş dişlerdir. Diş etinin kalınlığı, diş sürme bölgesinin olmaması, genetik faktörler gibi etkenlere bağlı olarak dişler cilt altında gömülü kalabilir.

Gömülü dişler çekilmediği sürece komşu dişlere uygulanan basınç enfeksiyona ve diş çürümesine neden olabilir. Bu dişlerin ortodontik nedenlerle de çekilmesi gerekebilir. Diş çıkmaya çalışırken öndeki dişlere itme uygulaması nedeniyle dişlerde kayma ve şekil bozukluğu meydana gelebilir.

Gömülü dişlerin çekimi, gelişmiş ağız, diş ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilir. Hasta işlemden hemen sonra günlük hayatına dönebilir.

Hekimin vereceği reçeteli ilaçların kullanılmaması veya aksatılması durumunda çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Bazı hastalarda diş, çene kemiğinde yeterli boşluklara gömülü kalabilir. Bu durumda gömülü diş hastaya ve komşu dişlere zarar vermiyorsa cerrahi müdahaleye gerek yoktur.

İmplant Uygulamaları Nelerdir? Faydaları nelerdir?

İmplant yapay olarak üretilmiş bir diş köküdür. Titanyum ve alaşımlarından yapılmış implant; Tedavi yöntemi olarak genellikle çürümüş ve çekilmiş dişlerin boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Çene kemiği titanyumu vücudun bir parçası olarak kabul edeceği için iyileşme süresi kısa, kalıcılık süresi uzundur.

Birçok hasta tarafından tercih edilen implant uygulaması ağız, diş ve çene cerrahları tarafından yapılmaktadır. Bu tedavi yönteminin bu kadar sık kullanılmasının nedeni, diş eksikliği olan ya da hiç dişi olmayan hastalara çok çeşitli tedavi yöntemleri sunmasıdır.

İmplant tedavi yönteminin geleneksel tedavi yöntemlerine göre avantajları oldukça fazladır. Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri uygulama sırasında ve sonrasında çevre dişlere asla zarar vermemesidir. Doğal diş görünümüne yakın olan implant dişler kişiye estetik ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaktadır.

Ağız bakımı düzenli yapılırsa implant dişler ömür boyu kullanım sağlar. Bu bakım oldukça basittir ve tedavi sonrasında hastanın günlük ağız bakımı rutinine eklenmelidir. Dişler günde iki kez düzenli ve doğru bir şekilde fırçalanmalı, ardından diş ipi ile diş araları temizlenerek yemek artıklarının uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

İmplant tedavisinin başlıca avantajları şunlardır:

Akıcı konuşma,
Mükemmel diş kökü
Kendinden emin,
Ağız sağlığı,
Dayanıklılık,
Yemek yeme kolaylığı sağlar.


İmplant Tedavisi Nasıl Uygulanır?

İmplant tedavisi günümüz teknolojisinde oldukça basit ve ağrısız bir işlemdir. Tedavi sırasında anestezi uygulanacağı için hasta herhangi bir ağrı hissetmeyecektir.

Anestezi şekline hasta muayene edildikten sonra ağız, diş ve çene cerrahisi alanında uzman hekimler tarafından karar verilir. Hasta ve hekimin ortak kararı sonucunda anestezi genel veya lokal olarak uygulanır.

Ameliyata hazırlanan hastanın çene kemiğine titanyum vida yani uzun süre kullanılabilecek yapay diş köklü implantlar yerleştirilir. Her implantın yapılması yaklaşık 10-15 dakika sürer.

Çene kemiğine füzyon, böylece yerleştirilen implantların ihtiyaç duyduğu gerçek diş kökünün yerini alabilir. Bu süre kemik yapısına bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında gerçekleşir. Bu süreçte implantlar çene kemiği ile kaynaşarak bir sonraki işleme hazır hale gelir.

Kaynama sürecinde hasta; Beslenmesine dikkat etmeli, alkol ve sigara kullanımını azaltmalıdır. Çünkü bu maddelerin kullanımı implantın çene kemiği ile kaynaşmasını engeller ve buna bağlı olarak implant kaybedilebilir.

Hasta iyileştikten sonra implantlar protez dişi kaldırabilir hale gelir ve kalıcı protez uygulanır. Ağız ve çene kemiğinde uygun boşluk bulunan her hastaya implant tedavisi uygulanabilir. Ancak bazı hastalarda implantasyon için yeterli boş alan olmayabilir. Bu gibi durumlarda ileri cerrahi yöntemlerle hastada implant yerleştirilmesi için uygun alan oluşturulur.

Yüksek tansiyon, hemofili gibi hastalıkları olan kişilerin doktorları ile birlikte implant uygulaması ile tedavi edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde şeker hastalığı gibi iyileşmeyi engelleyecek bir hastalık ilaçlarla kontrol altına alınırsa implant tedavisinin uygulanmasında bir sakınca olmayacaktır.

Diş Çekimi Nedir?

Diş çekimi, bir veya daha fazla dişin hasar görmesi sonucu tedavisi mümkün olmayan sağlıksız dişlerin çekilmesidir. Bu işlem uzman diş hekimleri veya ağız, diş ve çene cerrahları tarafından lokal anestezi veya çeşitli sedasyon uygulamaları altında gerçekleştirilir.

Süt dişleri zamanla dökülerek yerini kalıcı dişlere bırakır ve bu kalıcı dişler ömür boyu çene kemiğinde kalabilir. İnsanlar çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle sıralı dişlerini çektirmek için uzman hekimlere başvururlar. Ortodontik tedaviler için ağız yapısını bozan ve komşu dişlere baskı uygulayarak diş yapısını bozan dişlerin çekimi yapılmalıdır.

Diş çekimi sonrasında hasta günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir.

Ancak 24 saat sıcak yiyecek ve içecek tüketmemeleri, alkol ve sigara kullanmamaları gerekir.

Gömülü Diş Çekimi Nedir?

Yeterli yer olmadığı için çıkamayan veya doğru pozisyona gelemeyen dişlere gömülü dişler denir. Çoğunlukla 20 yaş dişleri gömülü diş problemlerine sahiptir. Ancak bazı durumlarda 20 yaş dişi olmayan gömülü dişlerin olma ihtimali vardır.

Diş etlerinden dışarı çıkmayı bırakan dişler bazı durumlarda yarıya kadar çıkıp daha sonra çıkmayabilir. Gömülü her dişin yapısı farklı olduğu için kişiye özel farklı tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Diğer dişlere baskı yapan, çene kemiği içinde hareket eden ve kendiliğinden çıkmayan dişlerin en etkili tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir.

Zamanla hastaya ağrı veren gömülü dişlerin çekimleri ağız, diş ve çene cerrahları tarafından yapılır. Gömülü dişlerin ağrıya neden olmasının başlıca nedenlerinden biri ağızda genel basınç uygulanması ve sağlıklı dişlerin çıkacak yer olmadığı için sıkıştırılmasıdır.

Tedavi hastaya lokal anestezi sonrası verilir ve yaklaşık 45 dakika – 1 saat sürer. Hasta diş çekimi sonrası doktorun verdiği ağrı kesicileri kullanırsa ağrısız bir şekilde iyileşmeye başlayacaktır. İyileşme süresi ortalama 7 gündür.

Gömülü diş belirtileri şu şekildedir:

Ağızda, dişlerde veya diş etlerinde kanama,
diş eti hassasiyeti,
Çene ve kulakta ağrı,
Lenf bezlerinde oluşabilecek şişlikler,
Baş ağrısı,
ağız kokusu,
Ağzı açmada zorluk
Yiyecekleri çiğnerken veya ısırırken ağrı şeklinde görülebilir.
Dörtlü İmplant Tedavisinin Avantajları Nelerdir?
İmplant tedavisi, hastaya diş kaybı ve çeşitli nedenlerle oluşan boşlukların doldurulması için uygulanmaktadır. Ancak çok sayıda dişini kaybetmiş ya da dişsiz kalmış kişilerin tedavisi çok uzun ve maliyetli olabilmektedir. Bu yöntemle her eksik diş için tek implant kullanmak yerine üstte dört, altta dört implant kullanılır.

Hiç dişi olmayan hastalara dörtlü implant uygulama tekniği uygulanır. Bu tedavi 4-6 implant ile protezi sabitlemek için kullanılır; Basit, ağrısız, etkili ve ekonomik bir yöntemdir.

Kemik kayıpları genellikle hastaların çenelerinin arka kısımlarında olur ve bu nedenle ön çene kemiğine bu uygulama yapılabilir. Bu teknik ile ağız, diş ve çene cerrahisi klinikleri tek bir cerrahi işlemle aynı gün içerisinde hastaya doğal ve güzel görünen dişlere kavuşmasını sağlar.

bottom of page